Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-04-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29979-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2005-04-20
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29979-(R1781)
Dossiertitel Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29979-10
Ondernummer 10
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype staten generaal
PS key KST85958
Publicatiedatum 2005-04-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn; Nota n.a.v. het verslag van de Staten van Aruba
Vergaderjaar 2004-2005