Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2004 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29845-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2004-12-10
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29845
Dossiertitel Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/577/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken (PbEG L 196)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29845-6
Ondernummer 6
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST82417
Publicatiedatum 2004-12-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Implementatie kaderbesluit tenuitvoerlegging in de EU van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken; Verslag
Vergaderjaar 2004-2005