Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2004 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29249-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2004-02-02
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29249
Dossiertitel Wijziging van de Werkeloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29249-5
Ondernummer 5
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype staten generaal
PS key KST73950
Publicatiedatum 2004-02-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijz. WW en Wet SUWI i.v.m. vervanging fictief door feitelijk arbeidsverleden en beperking verzorgingsforfait; Verslag
Vergaderjaar 2003-2004