Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29218-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2003-12-08
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29218
Dossiertitel Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29218-13
Indiener VOS
Ondernummer 13
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST72891
Publicatiedatum 2003-12-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet op de uitgebreide identificatieplicht; Amendement over registratie van de reden van een vordering tot identificatie
Vergaderjaar 2003-2004