Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28978-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2003-11-10
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28978
Dossiertitel Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28978-10
Indiener NOORMAN-DEN UYL
Ondernummer 10
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST71740
Publicatiedatum 2003-11-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Verzamelwet sociale verzekeringen 2003; Amendement dat bepaalt dat voor mensen in de IOAW, IOAZ, Anw, Wao, Waz en Wajong bij het recht op een lang-laag uitkering de vermogenstoets uit de IOAZ geldt i.p.v. de vermogenstoets uit de Wet werk en bijstand
Vergaderjaar 2003-2004