Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-28644-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2003-02-13
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 28644
Dossiertitel Wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen in verband met de bevordering van de kwaliteit van de rampenbestrijding door middel van een planmatige aanpak en de aanscherping van het provinciale toezicht en tot wijziging van de Wet ambulancevervoer (Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-28644-4
Ondernummer 4
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Organisatietype staten generaal
Pskey KST66655
Publicatiedatum 2003-02-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding; Verslag
Vergaderjaar 2002-2003