Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-11-2001 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27896-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2001-11-02
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27896
Dossiertitel Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27896-6
Ondernummer 6
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST56598
Publicatiedatum 2001-11-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van belastingwetten i.v.m. dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers; Nota van wijziging
Vergaderjaar 2001-2002