Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2001 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27455-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2001-11-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27455
Dossiertitel Nationaal Verkeers- en Vervoersplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27455-15
Indiener VAN GIJZEL
Ondernummer 15
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST57217
Publicatiedatum 2001-11-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Nationaal Verkeers- en Vervoersplan; Motie over het stimuleren van projecten voor het realiseren van mobiliteitscentra t.b.v. de toestroom van autoverkeer naar de steden
Vergaderjaar 2001-2002