Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-10-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27251-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2000-10-12
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27251
Dossiertitel Wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer nader te regelen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27251-5
Ondernummer 5
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST48470
Publicatiedatum 2000-10-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging aantal wetten i.v.m. naamswijz. Verzekeringskamer en wijz. Wtv 1993 i.v.m. positie ministers Fin. en SZW; Nota n.a.v. het verslag
Vergaderjaar 2000-2001