Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-07-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-27091-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2000-06-29
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27091
Dossiertitel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-27091-6
Ondernummer 6
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
Pskey KST46933
Publicatiedatum 2000-07-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen); Nota van wijziging
Vergaderjaar 1999-2000