Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26861-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2000-07-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26861
Dossiertitel Aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26861-6
Ondernummer 6
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Organisatietype staten generaal
PS key KST47319
Publicatiedatum 2000-07-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Aanpassing Boek 7 BW aan richtlijn nr. 97/7/EG van 20-5-1997 mbt bescherming consument bij op afstand gesloten overeenk.; Nota van wijziging
Vergaderjaar 1999-2000