Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-1999 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26852-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 1999-11-16
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26852
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26852-6
Ondernummer 6
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST42158
Publicatiedatum 1999-12-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen); Nota van wijziging
Vergaderjaar 1999-2000