Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-1999 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26813-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26813
Dossiertitel Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de concentratie van beheersbevoegdheden op rijksniveau met betrekking tot de regionale politiekorpsen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26813-1
Ondernummer 1;2
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
PS key KST40603
Publicatiedatum 1999-09-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijz. Politiewet 1993 ivm concentratie beheer op rijksniveau mbt regionale politiekorpsen bij minister van BZK; Voorstel van wet
Uitgiftedatum 1999-09-21
Vergaderjaar 1999-2000