Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-04-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26711-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2000-03-31
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26711
Dossiertitel Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26711-12
Ondernummer 12
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
PS key KST44951
Publicatiedatum 2000-04-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Pensioen- en Spaarfondsenwet e.e.a. wetten (recht keuze ouderdomspensioen, gelijke behandeling m/v); Tweede nota van wijziging
Vergaderjaar 1999-2000