Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-04-1999 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26492-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26492
Dossiertitel Invoering van een verbod tot het vervaardigen, voorradig hebben en verspreiden van drukwerken of andere voorwerpen die, in verband met de invoering van de euro, ten onrechte de indruk zouden kunnen wekken dat zij wettig betaalmiddel zijn, alsmede aanpassing van het Wetboek van Strafrecht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26492-1
Ondernummer 1;2
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST34860
Publicatiedatum 1999-04-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Invoering verbod op drukwerk in verband met de euro, die indruk wekken wettig betaalmiddel te zijn; Voorstel van wet
Uitgiftedatum 1999-04-19
Vergaderjaar 1998-1999