Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26287-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26287
Dossiertitel Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26287-A
Ondernummer A
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype staten generaal
PS key KST32027
Publicatiedatum 1998-11-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie); Advies en nader rapport
Vergaderjaar 1998-1999