Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26025-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 1998-06-30
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26025
Dossiertitel Financiële verantwoordingen over het jaar 1997
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-26025-18
Ondernummer 18
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
PS key KST30463
Publicatiedatum 1998-07-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Financiële verantwoordingen over het jaar 1997; Brief minister ter aanbieding van de in de bijlage bij deze brief genoemde departementale financiële verantwoordingen en slotwetten
Vergaderjaar 1997-1998