Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-11-1997 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25692-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 1997-11-12
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25692
Dossiertitel Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25692-4
Ondernummer 4
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
PS key KST25305
Publicatiedatum 1997-11-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van technische aard van enige belastingwetten c.a.; Nota van verbetering inzake artikel XV en artikel XXIII
Vergaderjaar 1997-1998