25 692
Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 12 november 1997

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel XV vervallen de aanhalingstekens na «onderdeel b».

II

In artikel XXIII, derde lid, wordt na «de artikelen 32 en 34» ingevoegd: van.

Naar boven