Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-1997 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25692-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25692
Dossiertitel Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25692-1
Ondernummer 1;2
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
PS key KST24631
Publicatiedatum 1997-10-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van technische aard van enige belastingwetten c.a.; Voorstel van wet
Uitgiftedatum 1997-10-17
Vergaderjaar 1997-1998