Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-04-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25616-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 1998-03-27
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25616
Dossiertitel Beleidsvoornemens politie 1998
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25616-15
Ondernummer 15
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
PS key KST28876
Publicatiedatum 1998-04-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsvoornemens politie 1998; Brief minister over de ontwikkeling in de politiesterkte en de financiële positie van de politieregio's
Vergaderjaar 1997-1998