Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-03-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25616-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 1998-03-23
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25616
Dossiertitel Beleidsvoornemens politie 1998
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25616-14
Ondernummer 14
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype staten generaal
PS key KST28348
Publicatiedatum 1998-03-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsvoornemens politie 1998; Brief minister over de uitspraak in het kort geding over het geschil inzake de Politie-FPU (regeling voor functioneel leeftijdsontslag)
Vergaderjaar 1997-1998