Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-10-1997 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25263-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 1997-09-24
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25263
Dossiertitel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25263-12
Indiener ROSENMÖLLER
Ondernummer 12
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST24015
Publicatiedatum 1997-10-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Burgerlijk Wetboek, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 e.a. (Flexibiliteit en zekerheid); Amendement over het niet aanmerken van proceskosten en andere door de kantonrechter toegekende vergoedingen als loon
Vergaderjaar 1997-1998