Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-1996 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24749-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 1996-06-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24749
Dossiertitel Aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24749-4
Ondernummer 4
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST15309
Publicatiedatum 1996-06-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Aanpassingswet herziening adviesstelsel; Nota van verbetering
Vergaderjaar 1995-1996