24 749
Aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 19 juni 1996

In de koninklijke boodschap en het voorstel van wet (stukken nrs. 1 en 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In de adressering van de koninklijke boodschap wordt «Staten-generaal» vervangen door: Staten-Generaal.

II

In artikel 3.1 wordt «een Onderwijsraad» vervangen door: eenen Onderwijsraad.

III

In artikel 3.3 wordt «Nederlandse taal» vervangen door: Nederlandsche taal.

IV

In artikel 6.2 wordt «verkeersveiligheid» vervangen door: Verkeersveiligheid.

V

In artikel 6.3 wordt vóór «3a» ingevoegd: §.

VI

In artikel 8.5, onderdeel D, wordt vóór «3» ingevoegd: §.

VII

In artikel 9.4, onderdeel E, wordt de onderdeelaanduiding «E» verletterd tot: D.

VIII

In artikel 10.1, onderdeel F, wordt na de onderdeelaanduiding «F» een punt geplaatst.

Naar boven