Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-04-1996 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24669-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24669
Dossiertitel Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en een aanpassing van de Wet afbreking zwangerschap aan de gewijzigde wetgeving met betrekking tot accountants
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24669-1
Ondernummer 1;2
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
PS key KST13806
Publicatiedatum 1996-04-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; Voorstel van wet
Uitgiftedatum 1996-03-29
Vergaderjaar 1995-1996