Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-02-1996 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24616-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24616
Dossiertitel Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het openbaar bestuur (Wet op de Raad voor het openbaar bestuur)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24616-1
Ondernummer 1;2
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST13204
Publicatiedatum 1996-02-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet op de Raad voor het openbaar bestuur; Voorstel van wet
Uitgiftedatum 1996-02-19
Vergaderjaar 1995-1996