Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-09-1995 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24172-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 1995-09-12
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24172
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-24172-12
Indiener VAN REY
Ondernummer 12
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST9753
Publicatiedatum 1995-09-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet op de omzetbelasting 1968; wijz. ivm bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken; Amendement
Vergaderjaar 1994-1995