Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24036-408".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-06-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Ontwikkelingen in de horecabiersector
Dossiernummer 24036
Dossiertitel Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit
Identifier kst-24036-408
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 408
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-06-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; Brief regering; Ontwikkelingen in de horecabiersector
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014