Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-1995 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23812-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 1995-02-27
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23812
Dossiertitel Wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de richtlijn nr. 93/98/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-23812-10
Ondernummer 10
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST6928
Publicatiedatum 1995-03-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten; wijziging ivm beschermingsrichtlijn (93/98/EEG); Amendement over toewijzing van de rechten bij verlenging of herleving van het auteursrecht
Vergaderjaar 1994-1995