Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-09-1995 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23789-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 1995-08-30
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23789
Dossiertitel Hernieuwde vaststelling van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag ter aanpassing aan de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden (Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-23789-7
Indiener KOEKKOEK
Ondernummer 7
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Organisatietype staten generaal
PS key KST9504
Publicatiedatum 1995-09-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag; Amendement inzake het belijden van godsdienst of levensovertuiging op openbare plaatsen
Vergaderjaar 1994-1995