23 789
Hernieuwde vaststelling van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag ter aanpassing aan de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden (Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag)

nr. 7
AMENDEMENT VAN HET LID KOEKKOEK

Ontvangen 30 augustus 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 11, vierde lid, wordt na «levensovertuiging» toegevoegd: op andere dan openbare plaatsen.

Toelichting

Artikel 11, vierde lid, laat niet toe dat de burgemeester bepaalt dat een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op een openbare plaats alleen mag worden gehouden met zijn schriftelijke toestemming. Aan een dergelijke bevoegdheid kan evenwel in een algemene noodtoestand behoefte bestaan.

Koekkoek

Naar boven