Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-1996 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-23761-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 1996-12-04
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23761
Dossiertitel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met opneming daarin van bepalingen voor het geregistreerd partnerschap
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-23761-14
Indiener BREMMER
Ondernummer 14
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST18616
Publicatiedatum 1996-12-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Boek 1 BW en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; wijz. ivm opneming bepalingen voor het geregistreerd partnerschap; Gewijzigd amendement inzake openstelling van de partnerschapsregistratie voor paren van gelijke kunne (van hetzelfde geslacht)
Vergaderjaar 1996-1997