Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-1995 gepubliceerd door Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22408-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 22408
Dossiertitel Wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere artikelen van dit Wetboek
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-22408-13
Ondernummer 13
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST11064
Publicatiedatum 1995-11-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging artikelen 5 en 9 van Boek 1 van Burgerlijk Wetboek en enige andere artikelen (versoepeling keuze geslachtsnaam); Nader gewijzigd voorstel van wet
Uitgiftedatum 1995-11-08
Vergaderjaar 1995-1996