Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22112-1862".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-06-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Eerste bevindingen pilots gedragscode eerlijke handelspraktijken
Dossiernummer 22112
Dossiertitel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
Identifier kst-22112-1862
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 1862
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-06-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Eerste bevindingen pilots gedragscode eerlijke handelspraktijken
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014