Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-01-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-22112-1550".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-01-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Fiche inzake Mededeling EU actieplan vennootschapsrecht en corporate governance
Dossiernummer 22112
Dossiertitel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
Identifier kst-22112-1550
Indiener F.C.G.M. Timmermans
Ondernummer 1550
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-01-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche inzake Mededeling EU actieplan vennootschapsrecht en corporate governance
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013