Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-2004 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20042005-29419-B".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2004-10-26
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29419
Dossiertitel Goedkeuring en uitvoering van het op 3 september 2003 te Den Haag totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20042005-29419-B
Ondernummer B
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype staten generaal
PS key KST80375
Publicatiedatum 2004-10-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Goedkeuring en uitvoering Verdrag met België, accreditatie van opleidingen binnen Ned. en Vlaamse hoger onderwijs; Eindverslag
Vergaderjaar 2004-2005