29 419
Goedkeuring en uitvoering van het op 3 september 2003 te Den Haag totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs

B
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR WETENSCHAPSBELEID EN HOGER ONDERWIJS1

Vastgesteld 26 oktober 2004

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,

Maas-de Brouwer

De griffier van de commissie,

Janssen


XNoot
1

Samenstelling: Schuurman (CU), Schuyer (D66), Dees (VVD), Woldring (CDA), Dupuis (VVD), (plv. voorzitter), Walsma (CDA), Maas-de Brouwer (PvdA), (voorzitter), Essers (CDA), De Rijk (GL), Van Raak (SP) en Putters (PvdA).

Naar boven