Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2001 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-20012002-27824-126a".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2001-11-28
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 27824
Dossiertitel Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-20012002-27824-126a
Ondernummer 126a
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST57580
Publicatiedatum 2001-12-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Aanpassing wetgeving aan herziening procesrecht burgerlijke zaken, i.h.b. de wijze van procederen in eerste aanleg; Verslag
Vergaderjaar 2001-2002