Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-01-1999 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19981999-26093-156".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-01-12
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 26093
Dossiertitel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1997 (slotwet)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19981999-26093-156
Ondernummer 156
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
PS key KST33247
Publicatiedatum 1999-01-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging begroting uitgaven en ontvangsten Buitenlandse Zaken (V) 1997 (Slotwet); Eindverslag
Vergaderjaar 1998-1999