26 093
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1997 (slotwet)

nr. 156
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VOOR EUROPESE SAMENWERKINGSORGANISATIES1

Vastgesteld 12 januari 1999

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissies geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken,

Verbeek

De voorzitter van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelderblom-Lankhout

De voorzitter van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties,

Eversdijk

De griffier van de commissies,

Baljé


XNoot
1

Samenstelling:

Buitenlandse Zaken: Steenkamp (CDA), Verbeek (VVD) (voorzitter), Gelderblom-Lankhout (D66), Braks (CDA), Veling (GPV), Van Gennip (CDA), Van Eekelen (VVD), Loudon (VVD), Lycklama à Nijeholt (PvdA), Zwerver (GL), Stoffelen (PvdA).

Ontwikkelingssamenwerking: Schuurman (RPF), Gelderblom-Lankhout (D66) (voorzitter), Van Dijk, (CDA), Van Gennip (CDA), Roscam Abbing-Bos (VVD), Lycklama à Nijeholt (PvdA), Le Poole (PvdA), Varekamp (VVD), Hirsch Ballin (CDA), Luijten (VVD), Zwerver (GL).

Europese Samenwerkingsorganisaties: Verbeek (VVD), Van Graafeiland (VVD), Glasz (CDA), Tuinstra (D66), Braks (CDA), Eversdijk (CDA) (voorzitter), Veling (GPV), Van Eekelen (VVD), Jurgens (PvdA), Stoffelen (PvdA), Zwerver (GL).

Naar boven