Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-1996 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19961997-24749-83a".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 1996-12-03
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 24749
Dossiertitel Aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19961997-24749-83a
Ondernummer 83a
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST18349
Publicatiedatum 1996-12-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Aanpassingswet herziening adviesstelsel; Nota van verbetering inzake de Wet op de Emancipatieraad
Vergaderjaar 1996-1997