24 749
Aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel)

nr. 83a
NOTA VAN VERBETERING

3 december 1996

In het gewijzigd voorstel van wet EK nr. 83, 1996–1997 dient ARTIKEL LXXVII als volgt te worden gelezen:

ARTIKEL LXXVII

1. De Wet op de Emancipatieraad wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 2 wordt een volzin toegevoegd, luidende: De raad wordt niet aangemerkt als een adviescollege als bedoeld in de Kaderwet adviescolleges.

2. De Wet op de Emancipatieraad wordt met ingang van 1 mei 1997 ingetrokken.

Naar boven