Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-09-1996 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19961997-22408-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1996-09-18
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 22408
Dossiertitel Wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere artikelen van dit Wetboek
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19961997-22408-2
Ondernummer 2
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST16424
Publicatiedatum 1996-09-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging artikelen 5 en 9 van Boek 1 van Burgerlijk Wetboek en enige andere artikelen (versoepeling keuze geslachtsnaam); Voorlopig verslag
Vergaderjaar 1996-1997