Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-1995 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19941995-23983-242b".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 1995-05-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23983
Dossiertitel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19941995-23983-242b
Ondernummer 242b
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST8079
Publicatiedatum 1995-05-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Awb en andere wetten; wijziging ivm afschaffing adviesverplichting; Memorie van antwoord
Vergaderjaar 1994-1995