Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-09-1995 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19941995-23970-295a".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1995-09-19
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23970
Dossiertitel Vereenvoudiging van de Handelsregisterwet en wijziging van enige andere wetten (Handelsregisterwet 199.)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19941995-23970-295a
Ondernummer 295a
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
PS key KST9772
Publicatiedatum 1995-09-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vereenvoudiging van de Handelsregisterwet en wijziging van enige andere wetten (Handelsregisterwet 1996); Voorlopig verslag met opmerkingen en vragen naar aanleiding van een voorbereidend onderzoek
Vergaderjaar 1994-1995