Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-06-1995 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19941995-23551-48d".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 1995-06-12
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 23551
Dossiertitel Regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel in de Wet op de ondernemingsraden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-19941995-23551-48d
Ondernummer 48d
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
PS key KST8519
Publicatiedatum 1995-06-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel in de Wet op de ondernemingsraden; Brief minister over aanpassing van artikel 46d, onderdeel a
Vergaderjaar 1994-1995