34 775 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

zegt het vertrouwen op in de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Defensie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Naar boven