34 775 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het begrotingsoverschot van 0,5% zijnde 4,2 miljard euro terug te geven aan de Nederlanders door de huren fors te verlagen en fors te investeren in politie en defensie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Naar boven