Kamerstukken in dossier 34567

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Klein over kandidaten wijzen op hun grondwettelijke rechten en plichten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34567, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden; Amendement; Amendement van het lid Klein over het schrappen van loonschaal 10 voor fracties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34567, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden; Amendement; Amendement van het lid Klein over het bij fractiesplitsingen van doorslaggevende betekenis laten zijn van de getalsmatige verhoudingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34567, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden; Amendement; Subamendement van het lid Kuzu over het voorkomen dat fractievoorzitters die een gift van meer dan 4500 euro uit het buitenland hebben ontvangen lid worden van de CIVD

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34567, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden; Motie; Motie van het lid Kuzu over het afschaffen van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34567, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden; Motie; Motie van het lid Klein over kandidaten wijzen op hun grondwettelijke rechten en plichten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34567, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden; Motie; Motie van het lid Houwers over het terugstorten van het vrijgevallen deel aan de Tweede Kamerorganisatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34567, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden; Amendement; Amendement van het lid Zijlstra c.s. over een voorziening voor het lidmaatschap van de CIVD

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34567, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (18 kB)

  Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34567, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (4 kB)

  Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34567, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal